Điều hoà Funiki

Hiển thị 1–16 của 18 kết quả

 • Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều HSC09TMU

  HSC09TMU

  60.000.0004.500.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh Làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh
  -93%
 • Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều HSC12TMU

  HSC12TMU

  8.000.0005.600.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh Làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh
  -30%
 • Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều HSC18TMU

  HSC18TMU

  10.050.0008.950.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh Làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh
  -11%
 • Điều hòa Funiki 24000BTU 1 chiều HSC24TMU

  HSC24TMU

  15.000.00012.300.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh Làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh
  -18%
 • Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều inverter HIC09TMU

  HIC09TMU

  7.000.0005.450.000

  Sử dụng gas R32 tiên tiến Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu
  -22%
 • Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều inverter HIC12TMU

  HIC12TMU

  8.500.0006.350.000

  Sử dụng gas R32 tiên tiến Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu
  -25%
 • Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều inverter HIC18TMU

  HIC18TMU

  12.000.00010.450.000

  Sử dụng gas R32 tiên tiến Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu
  -13%
 • Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều inverter HIC24TMU

  HIC24TMU

  15.000.00013.850.000

  Sử dụng gas R32 tiên tiến Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu
  -8%
 • Điều hòa Funiki 9000BTU 2 chiều HSH10TMU

  HSH10TMU

  6.500.0005.200.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh Làm lạnh/ sưởi ấm nhanh, dễ chịu i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh Máy sử dụng gas R32 tiêu chuẩn
  -20%
 • Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều HSH12TMU

  HSH12TMU

  8.500.0006.200.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh Làm lạnh/ sưởi ấm nhanh, dễ chịu i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh Máy sử dụng gas R32 tiêu chuẩn
  -27%
 • Điều hòa Funiki 18000BTU 2 chiều HSH18TMU

  HSH18TMU

  11.500.0009.800.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh Làm lạnh/ sưởi ấm nhanh, dễ chịu i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh Máy sử dụng gas R32 tiêu chuẩn
  -15%
 • Điều hòa Funiki 24000BTU 2 chiều HSH24TMU

  HSH24TMU

  15.500.00012.750.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh Làm lạnh/ sưởi ấm nhanh, dễ chịu i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh Máy sử dụng gas R32 tiêu chuẩn
  -18%
 • Điều hòa Funiki 9000BTU 2 chiều inverter HIH09TMU

  HIH09TMU

  9.000.0007.100.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu Gas R32 thân thiện môi trường
  -21%
 • Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều inverter HIH12TMU

  HIH12TMU

  10.500.0008.400.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu Gas R32 thân thiện môi trường
  -20%
 • Điều hòa Funiki 18000BTU 2 chiều inverter HIH18TMU

  HIH18TMU

  15.500.00012.150.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu Gas R32 thân thiện môi trường
  -22%
 • Điều hòa Funiki 24000BTU 2 chiều inverter HIH24TMU

  HIH24TMU

  16.500.00014.250.000

  Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu Gas R32 thân thiện môi trường
  -14%