Điều hoà Sumikura

Hiển thị 1–16 của 20 kết quả

 • Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 Chiều APS/APO-092/MORANDI

  APS/APO-092/MORANDI

  5.500.0004.390.000

  1 chiều – 9000BTU (1HP) – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -20%
 • Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều APS/APO-120/MORANDI

  APS/APO-120/MORANDI

  6.500.0005.450.000

  1 chiều – 12000BTU (1.5HP) – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -16%
 • Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều APS/APO-180/MORANDI

  APS/APO-180/MORANDI

  10.000.0008.800.000

  1 chiều – 18000BTU (2HP) – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -12%
 • Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều APS/APO-240/MORANDI

  APS/APO-240/MORANDI

  14.400.00012.200.000

  1 chiều – 24000BTU (2.5HP) – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -15%
 • Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều APS/APO-280/MORANDI

  APS/APO-280/MORANDI

  15.000.00013.650.000

  1 chiều – 28000BTU – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -9%
 • Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092 GOLD

  APS/APO-092 GOLD

  6.500.0005.450.000

  1 chiều – 9000BTU (1HP) – Gas R32 Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái Làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu Super làm lạnh cực nhanh Chế độ ngủ cải tiến Sleep Care+
  -16%
 • Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều inverter APS/APO-120 GOLD

  APS/APO-120 GOLD

  7.500.0006.350.000

  1 chiều – 12000BTU (1.5HP) – Gas R32 Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái Làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu Super làm lạnh cực nhanh Chế độ ngủ cải tiến Sleep Care+
  -15%
 • Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều inverter APS/APO-180 GOLD

  APS/APO-180 GOLD

  13.000.00011.450.000

  1 chiều – 18000BTU (2HP) – Gas R32 Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái Làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu Super làm lạnh cực nhanh Chế độ ngủ cải tiến Sleep Care+
  -12%
 • Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều inverter APS/APO-240 GOLD

  APS/APO-240 GOLD

  16.000.00013.850.000

  1 chiều – 24000BTU (2.5HP) – Gas R32 Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái Làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu Super làm lạnh cực nhanh Chế độ ngủ cải tiến Sleep Care+
  -13%
 • Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều inverter APS/APO-280 GOLD

  APS/APO-280 GOLD

  18.000.00016.500.000

  1 chiều – 28000BTU – Gas R32 Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái Làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu Super làm lạnh cực nhanh Chế độ ngủ cải tiến Sleep Care+
  -8%
 • Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092/MORANDI

  APS/APO-H092/MORANDI

  6.500.0005.500.000

  2 chiều – 9000BTU (1HP) – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -15%
 • Điều hòa Sumikura 2 chiều 12.000BTU APS/APO-H120/MORANDI

  APS/APO-H120/MORANDI

  8.000.0006.300.000

  2 chiều – 12000BTU (1.5HP) – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -21%
 • Điều hòa Sumikura 2 chiều 18.000BTU APS/APO-H180/MORANDI

  APS/APO-H180/MORANDI

  13.000.00010.250.000

  2 chiều – 18000BTU (2HP) – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -21%
 • Điều hòa Sumikura 2 chiều 24.000BTU APS/APO-H240/MORANDI

  APS/APO-H240/MORANDI

  15.000.00013.700.000

  2 chiều – 24000BTU (2.5HP) – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -9%
 • Điều hòa Sumikura 2 chiều 28.000BTU APS/APO-H280/MORANDI

  APS/APO-H280/MORANDI

  16.000.00014.900.000

  2 chiều – 28000BTU – gas R32 Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -7%
 • Điều hòa Sumikura 9000BTU 2 chiều inverter APS/APO-H092 GOLD

  APS/APO-H092 GOLD

  8.000.0006.400.000

  2 chiều – 9000BTU (1HP) – gas R32 Công nghệ Inverter tiết kiệm điện Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái Tính năng cảm biến nhiệt độ S-iFeel Làm sạch tiện dụng S-Clean
  -20%